Text:Die Mülhauser elektrische Tram

Lied vum J. Baumann

D'r Milhüsar electrischa Tramway

MARSCH
Pas redoublé par Joseph Baumann


Jetza git's der Marsch vum Tramway electrique.
Z'Milhüsa isch ganz neulich na Tramway electrique
da ohna Dampf un oh'n Rauch doch lauft ganz ferchterlig
Ihr liawa Lit isch's net schön a so na Irichtung,
wo am a Droht wia ma seht lauft in d'r Schtadt herum.
Z'Mil rum.
Ja hetig's tag's wird all's prowiart
no schönschter Art nur fawriziart,
nur all'will neu's kunnt uf's Tapet,
sisch nur as viel vu dam igeht, viel igeht.
Ja hetigs geht as viel igeht.

Kling, kling, kling, ling, kling, ling, kling, ling.

Hörsch wia ar kunnt ku t'schnurra
un wia der Wind thüat surra.
doch lauft'r schtill darvu
partout ma hört'n küm nur dura ku dura ku,
Kling ku,
Was ma mit Electrique noch alles z'süacha triebt,
das wird ma schpäter sah, was's noch üs dam ka gah
ma hat schu s'Liacht, Maschine, Tram.
vu Electrique, un o noch dick, dack, zick, zack,
wo's bis jetz schu triebt
Was ma mit triebt, schu triebt.

ändere


Zruck zum alemannische Wikisource