Dä Artikel beschäftigt sich mitem Mond Hermippe vum Planet Jupitèr, anderi Bedütige vu dèm Begriff findenèr under Hermippe


XXX Hermippe
Vorläufigi Bezeichnig S/2001 J 3
Zentralchörper Jupiter
Eigeschafte vum Orbit
Grossi Halbax 21.131.000 km
Periapsis 16.693.500 km
Apoapsis 25.568.500 km
Exzentrizität 0,210
Bahnneigig 150,7°
Umlaufzitt 633,9 Däg
Middleri Orbitalgschwindigkeit 2,42 km/s
Physikalischi Eigeschafte
Albedo 0,04
Schinbari Helligkeit 22,1 mag
Middlerer Durchmesser 4 km
Masse 9,0×1013 kg
Fallbeschlünigung an dr Oberflächi ≈ 0 m/s²
Fluchtgschwindigkeit ≈ 0 m/s
Entdeckig
Entdecker IFA Hawaii
Datum vu dr Entdeckig 9. Dezember 2001
Dialäkt: Markgräflerisch (Ebringe)

D' Hermippe (Jupitermond XXX) isch einer vu dr chlainschte bekannte ussere Mönd vum Planet Jupiter.

Entdeckig

ändere

D'Hermippe isch am 9. Dezember 2001 vo de Astronomè Scott S. Sheppard, David C. Jewitt un Jan Kleyna entdeckt worde. Si het as nöchsts die vorläufig Bezeichnig S/2001 J 3 erhalte. tauft worde isch de Mond uf Hermippe, ä Schätzli vu Zeus us de grichischè Mythologi.

Bahndatè

ändere

D'Hermippe umkraist dè Jupiter im ä middlèrè Abstand vu 21.131.000 km in 633 Däg, 21 Stund un 36 Minutè. D'Bahn wiist ä Exzèntrizität vu 0,2096 uf un isch langfristig instabil. Mit èrè Naigig vu 150,725° isch d'Bahn ussèrdèm retrograd, d. h., dèr Mond bweggt sich èntgegè vu dè Rotationsrichtig vum Jupitèr um dè Planet.

Ufgrund vu ihrènè Bahnaigèschaftè wird Hermippe dè Ananke-Gruppe, bnènnt nochèm Jupitèrmond Ananke, zuègordnèt.

Physikalischi Datè

ändere

D'Hermippe bsitzt ä middlèrè Durmèssèr vu bloß etwa 4 km. Ihri Dichti wird uf 2,6 g/cm3 gschätzt, falls si ibèrwigènd us silikatischèm Gstai ufbaut isch. Hermippe bsitzt ä sehr dunkli Obèrflächi mit èrè Albedo vu 0,04, d. h., nur 4 % vum igstrahltè Sunnèleecht wèrrè reflèkteert. Ihri schinbar Hèlligkait (Magnitude) btrait 22,1m.