Rudolf Hesso vu Bade

Dialäkt: Undermarkgreflerisch

Dr Markgrof Rudolf Hesso vu Bade († 17. Augschte 1335) isch vu 1297 bis zue syym Dod Markgrof vu Bade gsi.

Dr Rudolf Hesso isch dr Suhn gsi vum Hesso I. vu Bade un dr Agnes vu Liegnitz.

Am 23. Februar 1326 het er d Johanna vu Mömpelgard (1284-1349), ghyrote, d Wittfrau vum Grof Ullrich II. vu Pfirt (1281-1324).

Us däre Eh sin zwo Dechtere fiirigange: